Steeds minder mensen zijn lid van een
openbare bibliotheek. In 2005 hadden de bibliotheken 4 miljoen
leden, in 2001 waren het er nog 4,3 miljoen. Niet alleen zijn
steeds minder volwassenen lid, maar volwassenen die wel lid waren,
leenden ook minder boeken. Zij lieten vooral de non-fictie-boeken
vaker staan. Kinderen bleven ongeveer evenveel lenen. Dat blijkt
uit de tellingen van het CBS.

In 2005 namen volwassenen gemiddeld 33
boeken per persoon mee naar huis, kinderen 27. Hoewel vrijwel alle
bibliotheken ook bladmuziek, cd’s, dvd’s en
tijdschriften in hun collectie hebben, maken boeken nog altijd 90
procent van de uitleningen uit.

Door fusies en schaalvergroting is het
aantal openbare bibliotheken afgenomen van 508 in 2001 tot 351 in
2005.

bron:CBS