Er zijn minder ongevallen met ernstig
letsel op rijkswegen. Ook het aantal ongevallen waarbij
vrachtauto's zijn betrokken, neemt af. Wel is de file na een
ongeval met een vrachtauto gemiddeld zwaarder dan bij andere
ongevallen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Ongevallen met
vrachtauto's op het Rijkswegennet'. Minister Peijs (VenW) heeft
het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gemiddeld gebeuren er op rijkswegen 127
ongevallen met dodelijke afloop per jaar. Bij 35 van deze
ongevallen is minstens één vrachtauto betrokken.
Daarbij vallen gemiddeld 39 doden. Gemiddeld 0,6% van de files op
het hoofdwegennet komt door een ongeval waarbij een vrachtwagen is
betrokken. Wel is de file na een ongeval met een vrachtauto
gemiddeld ruim twee keer zwaarder (lengte maal duur) dan bij andere
ongevallen.

Proef

Rijkswaterstaat is begonnen met een proef
om ongevallen met vrachtauto's sneller af te handelen. Een
vrachtauto wordt eerder weggesleept of zo neergezet dat er geen
overlast voor het verkeer is. De vrachtauto wordt dan op een
rustiger tijdstip weggehaald. Er worden geen maatregelen genomen om
extra schade aan de vrachtauto of lading te voorkomen. Dat levert
tijdswinst op. Ook vrachtauto's met pech worden sneller
weggehaald.

Uit de proef rond Utrecht blijkt dat de
werkwijze voor minder files zorgt. Rijkswaterstaat onderzoekt welke
gevolgen het heeft om deze in het hele land in te voeren.

Bron: VenW