De klantvriendelijkheid bij de overheden
moet worden verbeterd. Gemeenten moeten geen regels opleggen
bovenop rijksregelgeving. Dit zijn enkele aanbevelingen van de
commissie-Stevens voor de sectoren cultuur en vrije tijd.
Voorzitter Stevens van het Ondernemersklankbord Regeldruk heeft het
rapport overhandigd aan staatssecretaris Van Gennip (EZ).

In het rapport doet de commissie dertien
aanbevelingen om de regeldruk te verminderen voor ondernemers in de
sectoren cultuur en vrije tijd. Aanbevelingen zijn
bijvoorbeeld:

-verminder het aantal regelgevende
overheden;

-introduceer een bedrijvenombudsman voor
de regelgeving van overheden;

-laat de Arbowet niet gelden voor
buitenlandse artiesten;

-zorg dat er één vergunning
voor dezelfde activiteit is in verschillende gemeenten;

-voeg de organisaties die auteursrechten
innen samen;

-werk vanuit één loket.

Van Gennip zegde toe de aanbevelingen om
te zetten in concrete acties.

Bron: EZ