Het kabinet wil de administratieve lasten
van horecabedrijven verminderen met ruim 30%. Zo stelt de regering
voor dat een nieuwe leidinggevende straks geen nieuwe vergunning
meer hoeftaan te vragen. Een melding is voldoende. Dit staat in een
wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet, waarmee de
ministerraad heeft ingestemd.

De burgemeester moet volgens het voorstel
horeca- en gemeentelijke vergunningen gecoördineerd gaan
verlenen. Ook kan de burgemeester voortaan horecavergunningen
schorsen. Verder komen er uniforme landelijke regels voor de
alcoholverstrekking in sportkantines. Tabaksspeciaalzaken mogen
geen alcohol meer verkopen.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. Het voorstel en het advies worden openbaar
bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: RVD