In 2007 gaf 26 procent van de Nederlanders
van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geweest van veel
voorkomende criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 29 procent.
Ook het aantal ondervonden delicten verminderde in dezelfde
periode. Begin 2007 voelde 22 procent van de Nederlanders zich wel
eens onveilig. Ook dat percentage is gedaald. In 2005 was het nog
27 procent. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor Rijk van het
Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

Vooral minder diefstal

Het aantal Nederlanders dat aangeeft
slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit, is
gedaald. Begin 2007 heeft 26 procent van de Nederlanders in het
jaar daaraan voorafgaand te maken gehad met veel voorkomende
criminaliteit. Een jaar eerder was dat nog 27 procent, in 2005 was
het percentage 29. Nederlanders zijn vooral minder slachtoffer
geworden van diefstal. Er zijn met name minder fietsdiefstallen.
Daarentegen bleef het percentage slachtoffers van vandalisme- en
geweldsdelicten de afgelopen jaren vrijwel stabiel.

Meeste slachtoffers in verstedelijkte
politieregio’s

Stedelingen zijn vaker slachtoffer van
criminaliteit dan mensen in niet-stedelijke gebieden. In sterk
verstedelijkte politieregio’s, zoals Utrecht,
Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, lag het percentage slachtoffers
boven het landelijk gemiddelde van 26 procent. Ook Gelderland-Zuid
had in 2007 een hoger percentage slachtoffers dan gemiddeld.
Zeeland had het laagste slachtofferpercentage. In deze regio zei 19
procent van de inwoners slachtoffer geweest te zijn.

Onveiligheidsgevoelens opnieuw gedaald

Begin 2007 voelde 22 procent van de
Nederlanders zich wel eens onveilig. Dat is minder dan in 2006 en
2005. Toen was het 24 en 27 procent. Vooral jongeren tussen de 18
en 25 jaar voelen zich wel eens onveilig. Ongeveer 30 procent van
hen antwoordde bevestigend op de vraag of ze zich wel eens onveilig
voelen. Na het 25ste levensjaar nemen de onveiligheidsgevoelens
gestaag af. Van de 65-plussers voelde 16 procent zich wel eens
onveilig.

Slechts een klein gedeelte van de
bevolking voelt zich vaak onveilig. In 2007 gaf 3 procent te kennen
zich vaak onveilig te voelen. Ook dat percentage is de afgelopen
jaren gedaald. In 2005 was dat nog 5 procent. Het zijn vooral
55-plussers die zich vaak onveilig voelen.

Onveiligheidsgevoelens in landelijke
gebieden het laagst

In de politieregio Drenthe voelde 13
procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dat is het laagste
percentage van alle politieregio’s. Het hoogste percentage
komt voor in Rotterdam-Rijnmond. Hier voelde 29 procent zich wel
eens onveilig. Ook het gevoel van onveiligheid hangt samen met de
stedelijkheid. In de weinig verstedelijkte regio’s
Fryslân, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland was het
percentage lager dan het landelijke gemiddelde van 22. Inwoners van
Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en
Limburg-Zuid voelen zich meer dan gemiddeld onveilig.

bron:CBS