In 2004 heeft de politie in vergelijking met 2003 minder mensen bekeurd
voor een snelheidsovertreding. Het afgelopen jaar is dit aantal
afgenomen met 5%. In 2004 zijn 7.3 miljoen verkeersboetes uitgeschreven
voor een overschrijding van de maximumsnelheid. Een jaar eerder lag dit
aantal op 7.7 miljoen. Dit ondanks een toename van het aantal
gecontroleerde voertuigen door onder meer nieuwe
trajectcontrolesystemen en de uitbreiding van het aantal
snelheidscontroles op verkeersonveilige wegen (black-spots). Het lijkt
er dan ook op dat bestuurders zich op deze gevaarlijke wegen beter
houden aan de snelheidslimieten.

 
Het aantal staandehoudingen na een verkeersovertreding is opnieuw
gestegen: van 1.4 miljoen (12.8%) in 2003 naar 1.6 miljoen (15.5%) in
2004. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de extra
videovoertuigen die het afgelopen jaar op de weg waren. In totaal zijn
in 2004 bijna 10,4 miljoen boetes uitgeschreven voor
verkeersovertredingen die zijn opgenomen in de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). Het
gaat hier om uiteenlopende overtredingen, zoals overschrijding van de
maximumsnelheid, rood licht, gordel en helm. Het aantal boetes voor
onder meer het niet dragen van gordel en helm is toegenomen naar bijna
1.6 miljoen. Ruim 100.000 zaken hebben betrekking op handheld bellen.
Daarnaast zijn meer dan 4.000 processen verbaal opgemaakt voor mensen
met een radardetector in hun auto.  
 
Voor het rijden onder invloed leverde de politie ruim 25.000
transacties bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aan, ruim
de helft meer dan in 2003 (bijna 12.500). Zeer zware alcoholovertreders
en alcomobilisten die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen overigens
geen transactie. Deze zaken worden door het OM aan de rechter
voorgelegd. Behalve een fikse boete of een gevangenisstraf, kunnen deze
mensen een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgen.  
 
Meer dan de helft van de snelheidsovertreders (53%) wordt bekeurd voor
te hard rijden binnen de bebouwde kom. Bijna een kwart (22%) van de
boetes wordt uitgeschreven op provinciale wegen. De ongevalcijfers
tonen aan dat deze wegen het meest gevaarlijk zijn. Door het voeren van
een consequent verkeershandhavingsbeleid wil het Openbaar Ministerie en
de politie het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen, de
doorstroming op de wegen bevorderen en invulling geven aan
milieudoelstellingen zoals de vermindering van uitlaatgassen. 
 
 
Kijk voor een cijfermatig overzicht van alle boetes in 2004 per politieregio op www.verkeershandhaving.nl.  

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular