In 2004 werden 386 duizend WW-uitkeringen toegekend. Dit waren er 165 duizend meer dan in 2001, het jaar met het laagste aantal WW-uitkeringen. Het aandeel gedeeltelijke uitkeringen is de laatste jaren gedaald. Werknemers krijgen vaker volledig ontslag.

Gedeeltelijke WW afgenomen
In 2004 ging 15 procent van de toegekende WW-uitkeringen naar mensen die voor een deel van hun werktijd ontslag gekregen hadden. Zij ontvingen als gevolg daarvan ook maar een gedeeltelijke WW-uitkering. In 2000 had nog 20 procent van de toegekende WW-uitkeringen betrekking op gedeeltelijke werkloosheid.

Bij mannen ging het in 2004 in vier van de vijf gevallen om toekenning van een WW-uitkering uit een voltijdbaan. Bij vrouwen lag dat veel lager, minder dan twee van de vijf aan vrouwen toegekende uitkeringen gingen om ontslag uit een voltijdbaan. Vrouwen werken veel vaker in deeltijd. In 2004 had maar 28 procent van alle werkende vrouwen een baan van ten minste 35 uur per week.

Mannen vaker gedeeltelijke WW
In de periode 2000-2004 kreeg 23 procent van de mannen een gedeeltelijke WW-uitkering, tegen 13 procent van de vrouwen. Uit een voltijdbaan kreeg gemiddeld 16 procent van de mannen gedeeltelijke WW. Bij vrouwen was dat slechts 6 procent. Aan vrouwen werd in de afgelopen vijf jaar wel vaker een gedeeltelijke WW-uitkering toegekend uit een parttimebaan, gemiddeld 7 procent tegen 2 procent bij de mannen.

Mensen van 25-34 krijgen vaak WW
In verhouding tot het aantal werkenden werden in 2004 vooral aan personen van 25-34 jaar veel WW-uitkeringen toegekend. Zowel bij mannen als bij vrouwen lag het aantal nieuwe WW-uitkeringen op 6,4 per honderd werkenden. In alle andere leeftijdsgroepen lag het relatieve aantal nieuwe WW-uitkeringen lager.

Vooral oudere vrouwen krijgen minder vaak een WW-uitkering. Per honderd werkende vrouwen van 55-64 jaar werden slechts 2,8 WW-uitkeringen toegekend. Ook onder 45-54-jarige werkende vrouwen lag dit met 3,8 aan de lage kant.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular