In 2006 hebben 55 duizend mensen hun
echtgenoot of echtgenote verloren. Het aantal vrouwen dat dit
overkwam is met 38 duizend ruim twee keer zo hoog als het aantal
mannen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de periode van 1996 tot 2003 verloren
jaarlijks rond 59 duizend mensen hun echtgenoot of echtgenote.
Sinds 2003 is het aantal mensen dat overlijdt afgenomen. Hierdoor
raken ook minder mensen verweduwd. Dit geldt echter alleen voor
vrouwen. Het aantal mannen dat weduwnaar wordt was in 2006 even
hoog als tien jaar eerder.

Mensen zijn steeds ouder als ze hun
partner verliezen. Een op de vier mensen is 80 jaar of ouder als de
partner overlijdt. Tien jaar eerder gold dit nog voor een op de
vijf mensen.

bron:CBS