In 2006 zijn 185 duizend kinderen geboren.
Dat zijn er ruim 20 duizend minder dan in 2000. De daling van de
afgelopen jaren komt vooral door de afname van het aantal vrouwen
in de vruchtbare leeftijd. Dat blijkt uit waarnemingen van het
CBS.

Verdere daling aantal geboorten

De komende jaren zal het aantal geboorten
nog verder afnemen omdat het aantal vrouwen in de vruchtbare
leeftijd verder zal dalen. Deze ontwikkeling is een gevolg van de
forse daling van het aantal geboren meisjes in de jaren zeventig
van de vorige eeuw.

Gemiddeld kindertal stabiel

Het aantal vrouwen daalt weliswaar, maar
het gemiddelde kindertal per vrouw verandert maar weinig. Bij
vrouwen die geboren zijn na 1950 en door hun vruchtbare periode
heen zijn, ligt het gemiddelde kindertal tussen de 1,8 en 1,9. Het
CBS verwacht dat de huidige generatie jonge vrouwen gemiddeld 1,8
kinderen zal krijgen.

Als vrouwen kinderen kregen, waren dit er
veelal twee: ruim 40 procent heeft twee kinderen. Een op de vier
vrouwen die geboren zijn na 1945 heeft drie of meer kinderen. Voor
jonge generaties vrouwen wordt voorspeld dat een op de vijf vrouwen
drie of meer kinderen zal krijgen.

Eén op de vijf vrouwen blijft
kinderloos

Van de vrouwen die nu rond de 70 jaar oud
zijn is ruim 10 procent kinderloos gebleven. Van de vrouwen die nu
rond de 50 jaar oud zijn, heeft 15 procent geen kinderen gekregen.
Van de jongere generaties vrouwen blijft naar verwachting ongeveer
een vijfde kinderloos.

Hoogopgeleide vrouwen vaker kinderloos

Hoogopgeleide vrouwen blijven vaker
kinderloos. Van deze vrouwen die in de jaren vijftig zijn geboren,
is 25 procent kinderloos gebleven, tegen 10 procent van de
laagopgeleide vrouwen. Dit verschil is voor vrouwen die zijn
geboren in de jaren zestig iets kleiner.

Hoogopgeleide vrouwen zijn onder meer
vaker kinderloos omdat zij vaker geen vaste relatie hebben.
Bovendien verkoos een deel van de hoogopgeleide vrouwen geboren in
de jaren vijftig een arbeidscarrière boven het
moederschap.

bron:CBS