Het aantal schepen van de koopvaardijvloot onder Nederlandse vlag is in 2004 voor het eerst sinds jaren afgenomen. Op 1 januari 2005 stonden er 600 schepen geregistreerd, op 1 januari 2004 waren dat er nog 622.

 

Het aantal zogeheten massagoedschepen, geschikt voor bulkvervoer, neemt toe; het aantal stukgoedschepen daalt. Ondanks de daling van het aantal zeeschepen neemt de capaciteit van deze schepen (gross tonnage) wel toe.

bron:CBS