(Persbericht) RS TechMedic BV uit Broek op Langedijk heeft onlangs met de Dyna-Vision een technisch hoogstandje op de medische markt gebracht. Dyna-Vision is een mobiele monitor die continue controles uitvoert op vitale lichaamsfuncties. Het apparaatje wordt aan de patiënt aangesloten na een operatie of behandeling en wordt aan een riem of gordel meegedragen. De belangrijkste doelstelling van het product is het vermijden van complicaties door het vroegtijdig detecteren van afwijkende lichaamsfuncties.

Een belangrijke probleem waarmee ziekenhuizen kampen zijn complicaties die na een operatie of behandeling optreden. Deze complicaties variëren van ademhalingsstoornissen tot complexe problemen zoals à¢â‚¬Å“sepsisà¢â‚¬. Dit is een levensbedreigende situatie met een groot risico op overlijden.

Dyna-Vision is ontwikkeld om metingen te kunnen doen bij alle patiënten die geopereerd zijn. Na de behandeling wordt de patiënt aangesloten op de meetunit door middel van stickers. Deze registeren continue de lichaamstemperatuur, hartslag en zuurstofgehalte van het bloed van de patiënt en met deze combinatie van deze metingen kunnen de meeste problemen vroegtijdig worden gedetecteerd. Dyna-Vision is ingesteld om bij afwijkende meetwaarden een waarschuwing te genereren en deze te versturen naar een computer op afstand. Door direct op deze waarschuwingen te reageren kan het optreden van complicaties worden vermeden.

De grote uitdaging die de meeste ziekenhuizen hebben is dat de aanschafkosten van dergelijke apparatuur hoog zijn en dat er niet voldoende personeel is om de metingen van alle patiënten in de gaten te houden. Het gaat immers om duizenden patiënten per jaar. Daarom heeft RS TechMedic besloten een all-inclusive service aan te bieden aan de ziekenhuizen. Deze service omvat de levering en onderhoud van de benodigde meetapparatuur, het ontvangen en bekijken van de afwijkende meetwaarden in een gecertificeerde zorgcentrale en het waarschuwen van de verpleegkundigen van de afdeling in het geval dat nodig is.

De servicekosten die het ziekenhuis hiervoor betaalt zijn afhankelijk van het aantal patiënten wat in de gaten gehouden moet worden. Deze kosten zijn aanzienlijk lager dan de besparing die het ziekenhuis kan realiseren door het verminderen van het aantal complicaties, die voor rekening van het ziekenhuis komen. Op deze manier kan à©lk ziekenhuis, groot of klein en met veel of weinig behandelingen deze extra veiligheid toepassen, zà³nder dat er sprake is van een hoge investering of extra werkdruk voor het personeel.

Voor de patiënt betekent deze all-inclusive service een verhoging van de veiligheid na operaties.

RS TechMedic is met diverse ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland bezig met het opstarten van deze all-inclusive monitoring service. De interesse is enorm volgens Dhr. Rutger Brest van Kempen, CEO van het bedrijf. Brest van Kempen zegt: à¢â‚¬Å“De meeste ziekenhuizen zijn zeer enthousiast over de voordelen voor de patiënt en de kostenbesparing voor het ziekenhuis. Het mooiste aan onze service is natuurlijk dat alles voor hen wordt geregeld. Wij hebben een zeer open rekenmodel waarbij ziekenhuizen zà©lf kunnen bepalen wat ze besparen à©n wat de maandelijkse service kosten zijn die daarvoor worden berekend. Naast het financiële voordeel heeft elk ziekenhuis de kwaliteit van de zorg zeer hoog in het vaandel staan en is men altijd op zoek naar methoden die kunnen bijdragen aan verbeteringen. Wij verwachten dat dit jaar nog zeker 3 ziekenhuizen in Nederland gaan starten met onze all-inclusive serviceà¢â‚¬.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het bedrijf RS TechMedic BV via telefoonnummer: 0226-342044.