De minimale verhuiskostenvergoeding van
huurders van toegelaten instellingen is verhoogd van 5.000 euro
naar 5.055 euro. De regeling treedt in werking met ingang van 1
maart 2007.

In het Besluit Beheer Sociale Huursector
(BBSH) is bepaald dat een toegelaten instelling een
verhuiskostenvergoeding verstrekt aan huurders als zij moeten
verhuizen vanwege een voorgenomen renovatie van de woning. De
verhuiskostenvergoeding bedraagt in het geval van zelfstandige
woningen minimaal 5.000 euro.

Deze vergoeding is aangepast met het
percentage waarmee de consumentenprijzen in 2006 zijn verhoogd. Het
consumentenprijsindexcijfer over 2006 is 1,1 procent, waardoor de
minimale vergoeding op 5.055 euro uitkomt. De aangepaste
verhuiskostenvergoeding is van toepassing op huurders die op of na
1 maart 2007 verhuizen.

bron:Aedes