De
brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon
blijven per 1 januari 2005 ongewijzigd in vergelijking met 1 januari
2004. Dit is het gevolg van het besluit van het kabinet het wettelijk
minimumloon in 2005 te bevriezen. De onderstaande bruto bedragen gelden
voor heel 2005. Anders dan gebruikelijk volgt er geen halfjaarlijkse
aanpassing per 1 juli 2005.

 

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2005:

per maand   à¢?¬ 1264,80
per week   à¢?¬   291,90
per dag  à¢?¬     58,38

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2005 (in euro's)

Leeftijd  

% van het  minimumloon

Per maand  

Per week          

Per dag 

22 jaar            

85% 

1075,10 

248,10              

49,62 

21 jaar            

72.5% 

917,00                     

211,60              

42,32 

20 jaar            

61.5% 

777,85                     

179,50 

35,90 

19 jaar            

52.5% 

664,00 

153,25 

30,65 

18 jaar            

45.5% 

575,50                     

132,80              

26,56 

17 jaar            

39.5% 

499,60                     

115,30              

23,06 

16 jaar            

34.5% 

436,35                     

100,70   

20,14 

15 jaar            

30% 

379,45                       

87,55              

17,51 

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk
bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt
door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met
de premieheffing voor de sociale zekerheid. Wijzigingen in de
nettobedragen in vergelijking met 1 januari 2004 zijn een gevolg van
wijzigingen in de belastingen en premies per 1 januari 2005.

In onderstaande bedragen zijn pensioen- en VUT-premies buiten
beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de
Ziekenfondswet. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.

Netto minimumloonbedragen in euro's per 1 januari   20051

Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen
voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1948 of daarna.

Netto minimumloonbedragen per 1 januari 20051

Leeftijd

per maand

per week

23 jaar en ouder

1045

241

22 jaar

902

208

21 jaar

783

181

20 jaar

678

156

19 jaar

592

137

18 jaar

526

121

17 jaar

478

110

16 jaar

430

99

15 jaar

374

86

1 Afgerond op hele euro's.

De genoemde bedragen hebben betrekking op iemand zonder kinderen.
Geen rekening is gehouden met de heffingskorting waar een eventuele
partner recht op heeft.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid