Per 1 januari 2007 bedroeg in Nederland
het minimumloon 1301 euro per maand. Hiermee behoort Nederland tot
de zes EU-landen met het hoogste minimumloon. Eind 2005 verdiende
ongeveer 4 procent van de werknemers in ons land het minimumloon of
het minimumjeugdloon. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.
Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Italië en
Cyprus hebben geen wettelijk minimumloon.

Grote verschillen in minimumloon in EU

De hoogte van het wettelijk minimumloon in
de EU-landen liep begin 2007 uiteen van 92 euro in Bulgarije tot 1
570 euro in Luxemburg per maand. In Nederland lag het minimumloon
met 1 301 euro per maand relatief hoog. In veel landen van Europa
komt het minimumloon namelijk niet boven de 700 euro uit. Naast
Luxemburg en Nederland vormen ook Ierland, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en België hierop een uitzondering. In al deze landen
ligt het minimumloon boven de 1 250 euro.

Minimumloon veel lager dan gemiddeld
verdiende loon

Het gemiddelde verdiende loon van
werknemers is doorgaans twee tot drie keer zo hoog als het
wettelijk minimumloon in hun land. Het gemiddelde maandloon van
voltijdwerknemers bedroeg in Nederland eind 2005 ongeveer 2 900
euro per maand, ruim twee keer zo veel als het minimumloon. In de
Oost-Europese lidstaten is zowel het wettelijk minimumloon als het
gemiddelde verdiende loon veel lager dan in de overige
lidstaten.

Vier procent van Nederlandse werknemers
heeft minimumloon

Het aandeel werknemers dat het minimumloon
verdient, loopt sterk uiteen tussen de landen. In Bulgarije en in
Frankrijk verdient ruim 15 procent van de voltijdwerknemers het
minimumloon, maar in de meeste landen is dat veel minder.

In Nederland verdiende eind 2005 volgens
CBS-gegevens 4 procent van de werknemers het minimumloon of het
minimumjeugdloon. Onder hen zijn veel jongeren en flexwerkers.
Bedrijfstakken waar relatief veel werknemers het minimumloon
verdienen, zijn de horeca, de landbouw en visserij en de
handel.

bron:CBS