Een canoncommissie gaat uit waardevolle elementen van de geschiedenis, cultuur en samenleving een canon samenstellen. Zo'n canon leidt volgens minister Van der Hoeven tot meer gedeelde kennis in de samenleving.

De commissie werd op 31 augustus geïnstalleerd door minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van der Laan (OCW) en krijgt een jaar de tijd om de canon te ontwikkelen. Ook adviseert de commissie over de verantwoordelijkheden voor de canon en de evaluatie daarvan. Voorzitter van de commissie is prof. dr. Van Oostrom.

In haar toespraak legde minister Van der Hoeven uit dat het kabinet een canon wil om mensen relevante kennis over de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving makkelijker met elkaar te laten delen.

Onderwijs
De canon is volgens Van der Hoeven in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. Scholen zullen alle jongeren de kern van de canon aanleren. Maar volgens haar zijn niet alleen scholen verantwoordelijk voor het verspreiden van de canon.

Staatssecretaris Van der Laan stelt zich daarbij voor 'de wereld van de theaters, de muziekpodia, de musea, het cultureel erfgoed, de uitgevers, à©n die van radio en televisie opnieuw aan te spreken'. Deze organisaties kunnen de canon op hun eigen manier overbrengen aan jongeren en het grote publiek.

Benadering
Van der Laan zei in haar toespraak over 'de Nederlandse cultuur': 'De canon is niet zozeer bedoeld om uit te sluiten wie of wat Nederlands is. Integendeel, het gaat om het insluiten van wat intussen bij Nederland is gaan horen.' Voor de geschiedenis geldt volgens Van der Laan iets vergelijkbaars: 'Het gaat het kabinet niet om een hosannaverhaal ter meerdere eer en glorie van Nederland. Het gaat ons om een evenwichtig beeld van ons land in de loop van de geschiedenis.' Daarbij passen volgens haar ook de gebeurtenissen 'die we, zeker vanuit de waarden van vandaag, betreuren'.

Meedenken
Van der Hoeven heeft de commissie gevraagd de ontwikkeling van de canon 'vanuit een open houding te benaderen'. Het eindrapport zal volgens haar 'de vrucht zijn van de inbreng van velen, gewogen vanuit de wijsheid van de commissie die de keuzes maakt'.

Op de website van de commissie www.canonvannederland.nl kunnen bezoekers op vele manieren een bijdrage leveren. Zo is er een forum en kunnen bezoekers bij een aantal voorbeelden kiezen of dat werk volgens hen wel of niet thuishoort in de canon.

bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular