Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op de SGP Jongerendag een lans gebroken voor een actieve rol van vrouwen in de politiek. Hij toonde begrip voor de gevoeligheid van dit onderwerp bij de SGP. 'Maar ik weet ook dat er veel vrouwen zijn met uitgesproken politiek talent. Binnen jullie kring zal dat niet anders zijn. Mag je die talenten onbenut laten als de samenleving er om vraagt? Ik vind van niet,' zei minister De Geus in zijn toespraak.

De minister plaatste zijn opmerking tegen de achtergrond van de notie dat de Nederlandse samenleving om de vergrijzing het hoofd te bieden de talenten en capaciteiten van mannen én vrouwen nodig heeft. 'En niet alleen in het gezin, maar zeker ook op de werkplek.' De vergrijzing is een van de kwetsbare plekken van de Nederlandse samenleving, betoogde de minister.
Een andere kwetsbaarheid is dat veel mensen aan de kant staan. 'Lange tijd is de zorg voor kwetsbaren in de samenleving opgevat als een vorm van collectieve nazorg voor mensen die door omstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt,' aldus de minister. 'Maar we zijn steeds beter gaan inzien dat die zorg in feite al moet beginnen met het treffen van voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat mensen kwetsbaar worden. Voorzorg, preventie dus.'
bron:SZW