Met de verplichte werkgeversbijdrage per 1
januari zorgt de overheid voor een solide basis in de kinderopvang.
Daarmee is de kinderopvang volgens minister De Geus van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, volwassen geworden: beter betaalbaar en
gemakkelijker geregeld. ‘Nu is het zaak voor de
kinderopvangorganisaties om ook de kwaliteit blijvend op een hoog
peil te houden’. De Geus zei dit in Amsterdam bij de
bekendmaking van de manager van het jaar in de kinderopvang.

Daar gaf de minister ook het startsein
voor de voorlichting over de verplichte werkgeversbijdrage per 1
januari 2007. De financiële kant van kinderopvang wordt vanaf
dat moment een stuk eenvoudiger. Ouders hoeven namelijk dan geen
aparte werkgeversbijdrage meer bij twee werkgevers aan te vragen.
Net als de huidige kinderopvangtoeslag zal de bijdrage door de
Belastingdienst worden uitbetaald. Dat betekent ook dat
kinderopvang voor ouders die nu geen of een onvolledige
werkgeversbijdrage ontvangen goedkoper wordt.

De voorlichtingscampagne richt zich
behalve op ouders ook op werkgevers, ondernemingsraden, vakbonden
en kinderopvangorganisaties. Zo is ondermeer een e-card ontwikkeld
waarmee kaarten kunnen worden verstuurd met daarin de tip dat
kinderopvang beter betaalbaar wordt en dat kinderopvang vanaf 1
januari gemakkelijker te regelen is. Ook komen er artikelen en
advertenties in diverse media. Ook de Belastingdienst zal
werknemers en werkgevers voorlichten.

De prijs voor de manager kinderopvang 2006
ging naar Monique Wittebol, directeur van de Stichting Kinderopvang
Hilversum.

bron:SZW