De Wet kinderopvang staat als een huis. Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de opening van het kinderdagverblijf De Kikker in Utrecht.'Er is wederom meer geld beschikbaar waardoor de ouderbijdrage verder omlaag kan. De verplichte werkgeversbijdrage per 1 januari en de centrale inning daarvan door de Belastingdienst maakt de wet bovendien een stuk minder ingewikkeld', aldus minister De Geus.

 

Ouders met een laag inkomen betalen dit jaar 33 cent per uur voor het eerste kind en 19 cent voor het tweede kind. Het bedrag loopt op naarmate het inkomen hoger is tot respectievelijk 3,06 euro en 45 cent per uur bij een inkomen van driekeer modaal. Ook de wachtlijsten in de kinderopvang zijn inmiddels weggewerkt. De afgelopen vijftien jaar is de capaciteit in de kinderopvang verdubbeld van 20.000 naar 200.000 plaatsen.

bron:SZW