Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer voorlichting over werk door kinderen in agrarische en andere sectoren. Deze voorlichting aan vooral kinderen zelf moet duidelijk maken wat wel en wat niet mag. Dit is een van de aanbevelingen uit een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren door het bureau Regioplan. De minister heeft het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat ouders, kinderen en werkgevers over het algemeen tevreden zijn over de huidige regels voor werk door kinderen (tot 16 jaar), maar dat er wel de wens leeft tot duidelijker invulling van het begrip ‘klusjes in en rond huis’.  Behoefte aan radicale aanpassing van de regelgeving is er niet.

In het onderzoek is ook gekeken naar de regels voor kinderen met werk in de artistieke sector, bijvoorbeeld op het toneel of in de film. Hier geven de betrokkenen aan dat ze regels willen die beter aansluiten op opname- en uitvoeringsschema’s en de regels in omringende landen. Verder wordt er gepleit voor een onafhankelijk begeleider die waakt over het welzijn van de kinderen. Voor die begeleiding zou er een draaiboek moeten komen, zodat ook werkgevers in de artistieke sector die weinig ervaring hebben met werk door kinderen weten waar ze op moeten letten.
De Geus zal mede op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek de regels voor werk door kinderen herzien. De nieuwe regels zullen naar verwachting begin 2007 ingaan.
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular