Minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wil werknemers een individueel recht geven op 26
weken ouderschapsverlof. Daardoor kunnen beide ouders elk in het
eerste jaar, zes maanden achtereen voor hun kind zorgen. Dat is een
verdubbeling van het huidige ouderschapsverlof.

De Geus zei dit in reactie op de
Emancipatiemonitor 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau die
hij in Den Haag in ontvangst mocht nemen.

De levensloopregeling kent nu een
ouderschapsverlofkorting van 50% van het minimumloon gedurende 13
weken. Dat zou dan, in het voorstel van De Geus, in duur
verdubbelen. De extra kosten die het met zich meebrengt - 10
miljoen euro op jaarbasis - stelt de minister voor te betalen uit
een geleidelijke afschaffing van de overdraagbaarheid van de
algemene heffingskorting van de afhankelijke partner naar de
werkende partner.

De Emancipatiemonitor signaleert een
stagnerende emancipatie omdat de jarenlange stijging van de
arbeidsdeelname van vrouwen tot stilstand is gekomen. Volgens de
minister is de teruggang deels te wijten aan de teruglopende
economie van de afgelopen jaren. ‘Van het ingezette herstel
plukken we nu pas de vruchten’, aldus De Geus. Hij zei er op
te vertrouwen dat ook de werkgelegenheid voor vrouwen weer toe zal
nemen. Ook de verlaging van de kosten voor kinderopvang en de
invoering van de verplichte werkgeversbijdrage per 1 januari zal er
toe leiden dat meer vrouwen gaan werken, aldus minister De
Geus.

bron:SZW