Minister De Graaf trad woensdag 23 maart af nadat dinsdag in de Eerste
Kamer de invoering van de gekozen burgemeester was gesneuveld, een van
de kroonjuwelen van D66. Hij besloot tot aftreden toen hem was gebleken
dat coalitiepartners CDA en VVD weigeren mee te werken aan een
wijziging van het kiesstelsel, een ander essentieel D66-punt uit het
regeerakkoord.

De minister vindt dat hij nu niet meer persoonlijk en politiek
geloofwaardig kan zijn als minister voor bestuurlijke vernieuwing.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties