In aanwezigheid van minister S. Dekker van VROM tekenen de gemeente Bergen op Zoom, AM en Amvest woensdag 15 februari aanstaande de realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Bergse Haven. Bergse Haven wordt een nieuw stedelijk woon- en verblijfsgebied gelegen tegen het historische centrum van Bergen op Zoom en aan de Binnenschelde.

Het ambitieuze plan herstelt de relatie van de stad met het water. Bergse Haven geldt als een voorbeeldproject van integrale gebiedsontwikkeling, waarbij binnen de uitgangspunten van ontwikkelingsplanologie publieke en private partijen nauw samenwerken. Bergse Haven maakt deel uit van het Ontwikkelingsprogramma West-Brabant, dat door VROM is aangewezen als voorbeeldproject Gebiedsontwikkeling. Riek Bakker, voorzitter van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, kwalificeerde Bergse Haven in haar advies recent als een ´project met een prachtig resultaat dat zich kan meten met de meest aansprekende bekende voorbeelden van gebiedsontwikkeling´. Gedurende de studie- en ontwikkelingsfase zijn de gemeente, AM en Amvest erin geslaagd door een sterke procesbeheersing en een goede communicatie veel draagvlak te krijgen in Bergen op Zoom, maar ook bij de provincie en het rijk. Bergse Haven ontvangt een bijdrage van Eur 10 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast maakt de provincie zich sterk voor een rijkssubsidie.

Verschillende woonmilieus
In 2002 nam de gemeente Bergen op Zoom het initiatief voor de herontwikkeling van de Geertruidapolder. Na een onafhankelijke tenderprocedure werden AM en Amvest als marktpartners geselecteerd. In 2004 presenteerden de gemeente, AM en Amvest het masterplan Bergse Haven, een ontwerp van Sjoerd Soeters. In het stedenbouwkundige plan zijn rondom een centrale lagune verschillende woonmilieus voorzien. De relatie tussen de verschillende woonmilieus en de aanhechting op zowel de historische binnenstad als de omgeving hebben in het ontwerp veel aandacht gekregen. De aloude relatie van Bergen op Zoom met het water wordt in ere hersteld.   In het gebied komen circa 2.700 koop- en huurwoningen en diverse (recreatieve) voorzieningen, waaronder een jachthaven voor passanten. De realisatie van het eerste deelproject, Kijk-in-de-Pot, start volgens planning begin 2007. Kijk-in-de-Pot bestaat uit 375 woningen die zijn gesitueerd in een bestaand park tussen de binnenstad en de Binnenschelde. De realisatiefase van het totale plan loopt van 2006 tot 2023.

Langdurige publiek-private samenwerking
Eind vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met het bestemmingsplan Bergse Haven en de oprichting van een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij (GEM).    In de realisatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor een langdurige publiekprivate samenwerking. Dit betreft onder meer het programma, de fasering, het hoge ambitieniveau zoals vastgelegd in het masterplan en het beeldregieplan en de (sluitende) grondexploitatie. Van groot belang voor de uitvoering van het plan was het vertrek van alcoholfabrikant Koninklijke Nedalco uit het gebied.   Circa twee jaar geleden tekenden de gemeente, AM en Amvest een overeenkomst met Nedalco over aankoop van het bedrijfsterrein. Uiterlijk 1 januari 2012 komt het terrein beschikbaar.  In het gebied ligt momenteel ook nog een verrommeld bedrijventerrein waar circa 100 kleinschalige bedrijven zijn gevestigd. De GEM Bergse Haven zal zich de komende periode richten op de verwerving van de eigendommen en in goed overleg met de eigenaren alternatieve locaties aanbieden.

Profiel gemeente Bergen op Zoom
De gemeente Bergen op Zoom is de meest westelijke stad van de provincie Noord-Brabant. De stad is ontstaan in de twaalfde eeuw en heeft eeuwenlang een enorme bloei doorgemaakt omdat veel kooplieden uit heel Europa de stad bezochten. Bergen op Zoom was op dat moment ook een van de belangrijkste havensteden van Europa.   Nog altijd kenmerkt de gemeente zich door een enorme handelsgeest, heeft het Bourgondische invloeden uit Vlaanderen en zakelijke uit Zeeland en ligt het strategisch tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen.   Bergen op Zoom herbergt grote bedrijven binnen haar grenzen. Voorbeelden hiervan zijn General Electric Advanced Materials en Philip Morris. Ook Ricoh, Bruynzeel, Nuplex Resins, Cerestar en Meeus Transport behoren tot de grootsten.  De voormalige vestingstad heeft veel bezienswaardigheden en organiseert het hele jaar door evenementen. Bergen op Zoom heeft 66.000 inwoners en is daarmee de 50ste gemeente van Nederland. In de komende jaren ontwikkelt Bergen op Zoom diverse woningbouwlocaties. De grootste en indrukwekkendste is Bergse Haven.

Profiel AM
AM is actief in de gebiedsgerichte ontwikkeling van woonomgevingen, centrumgebieden, kantoren(parken) en winkelcentra. Zij doet dit in nauwe samenwerking met consumenten en zakelijke partners. AM geeft vorm en inhoud aan woon-, werk- en winkelomgevingen vanuit het perspectief van de woonconsument en de gebruiker, die zij actief bij de planvorming betrekt. Tevens fungeert AM, dankzij een heldere visie op de kansen van locaties, als partner voor onder meer overheden, institutionele beleggers en woningcorporaties voor de duurzame inrichting van ons land.

De projecten van AM zijn dan ook toegesneden op de leefstijlen van de consument en respecteren en versterken de lokale cultuur. Deze hebben ruime erkenning verworven, mede getuige prestigieuze prijzen voor onder meer Regenboog Park, Tilburg (ULI Award), Huijgensgracht en Vogelweide/Ypenburg, Den Haag (Nieuwe Stad Prijs) en het kantoorgebouw Forum, Amsterdam (Mipim Award en FGH Prijs).

Bron : AM