Minister Dekker roept gemeenten en corporaties op om illegale
woningverhuur voortvarend aan te pakken en daarbij gebruik te maken van
bestaande wet- en regelgeving. Dit schrijft ze in een brief die vandaag
wordt verstuurd aan gemeenten en corporaties. Morgen debatteert de
minister over dit onderwerp met de Tweede Kamer.

Volgens minister Dekker is de aanpak van illegale woningverhuur van
groot belang. Het leefklimaat in buurten komt onder druk te staan, de
doorstroming op de woningmarkt wordt belemmerd en wachtlijsten worden
omzeild. De aanpak van illegale woningverhuur gaat voornamelijk om twee
problemen: doorverhuur zonder medeweten van de verhuurder
(onrechtmatige bewoning) en de aanpak van malafide verhuurders
(huisjesmelkers).

In sommige gemeenten wordt al een actief beleid gevoerd om
onrechtmatige bewoning te beëindigen. Maar volgens minister Dekker
worden door veel andere gemeenten en corporaties niet alle
mogelijkheden volledig benut terwijl het bestaande instrumentarium in
de praktijk wel voldoende blijkt te zijn. Zo kunnen gemeenten al
persoonsbestanden vergelijken met bestanden van woningcorporaties. En
biedt het huurrecht onder meer de mogelijkheid doorverhuur in het
huurcontract uit te sluiten. Malafide verhuurders kunnen met name
aangepakt worden via de bouwregelgeving en door ze aansprakelijk te
stellen voor de staat van onderhoud van hun woningbezit. De voorgenomen
uitbreiding van de wet Victor maakt het verder mogelijk dat gemeenten
het beheer van panden over kunnen laten nemen door bijvoorbeeld
woningcorporaties.

Bij de brief krijgen gemeenten en corporaties twee praktische
handleidingen aangeboden. Het rapport Bestrijding van onrechtmatige
bewoning (waarom en hoe) is een weergave van het onderzoek van de
VROM-inspectie. Ook is verschenen de SEV-brochure Aanpak onrechtmatige
bewoning: handreiking voor gemeenten, corporaties en particuliere
verhuurders. De brochure heeft vooral als doel om 'op de werkvloer'
handvatten te bieden bij het tegengaan van onrechtmatige bewoning.

Bron: Ministerie van VROM