Minister Dekker (VROM) gaat samen met minister Donner (Justitie) de regelgeving tegen kraken onder de loep nemen. Daarnaast bekijkt zij of extra mogelijkheden voor tijdelijke verhuur wenselijk zijn. Onlangs heeft de minister de termijn voor tijdelijke verhuur van leegstaande sloop- en renovatiewoningen al van drie naar vijf jaar verlengd. Minister Dekker wil kraken en leegstand zoveel mogelijk tegengaan om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en de tekorten op de woningmarkt te beperken. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Leegstand
Om een beeld te krijgen van de mate van leegstand van woningen en gebouwen heeft de minister een verkenning laten uitvoeren onder de 30 grootste gemeenten. Hieruit blijkt dat leegstand van woningen weinig voorkomt. In 2003 stond bijvoorbeeld 0,83% van de corporatiewoningen langer dan 3 maanden leeg. Als er bij woningen sprake is van leegstand dan is dat met name het geval wanneer deze in afwachting zijn van sloop of renovatie.

Kraken
Gemeenten zetten verschilende instrumenten in tegen kraken, zoals kraakwachten en de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur bij leegstand. Ook maken gemeenten afspraken met verhuurders dat woningen die in aanmerking komen voor sloop of renovatie niet te vroeg worden ontruimd. Diverse gemeenten geven overigens aan dat uitbreiding van het strafbaarstellen van kraken eigenaren van leegstaande panden niet aanmoedigt om binnen korte tijd een alternatieve bestemming voor hun bezit te vinden. Minister Dekker kijkt daarom naar de mogelijkheden die de regels wel bieden.

Kantoren
Op verzoek van de Tweede Kamerleden Sterk (CDA) en Van Gent (Groen Links) heeft minister Dekker gekeken naar de mogelijkheden om meer woningen in leegstaande kantoorruimten te realiseren. Naar schatting worden jaarlijks 200 woningen opgeleverd in voormalige kantoorpanden. Het ombouwen van kantoren stuit in de praktijk op beperkingen die volgens de minister niet zozeer met regelgeving hebben te maken maar vooral met de hoge kosten die de aankoop van kantoorgebouwen met zich meebrengt. De minister is ervan overtuigd dat met het huidige instrumentarium al veel mogelijk is. Naast bestaande stimuleringspremies moet dit vooral komen uit een betere kennisoverdracht en een actievere opstelling van de particuliere sector. Het ministerie van VROM zal een ondersteunende handleiding ontwikkelen voor betrokken partijen.

bron:VROM