Minister Dekker (VROM) heeft eind december 170 regelingen van VROM
geschrapt die niet meer worden gebruikt. Dit is een resultaat van het
interdepartementale project .Doorlichting van ministeriële regelingen..
Door deze operatie wordt het voor burgers en bedrijven makkelijker om
de regels te vinden die voor hen van belang zijn. 

 
Het gaat bij de 170 regelingen vooral om de vaststelling van
subsidieplafonds, premiepercentages of vrijstellingsregelingen voor een
beperkte periode, of de instelling van een commissie voor een beperkte
duur. Dergelijke regelingen zijn vaak niet meer relevant. Dit .dorre
hout. vervuilt de wetgevingsbestanden en komt de duidelijkheid voor
burgers, bedrijven en bestuurders niet ten goede.   
Het ministerie van VROM werkt inmiddels aan een systeem om te voorkomen
dat ook in de toekomst regelingen moeten worden geschrapt die niet meer
worden gebruikt. Ook gaat VROM werken aan vuistregels voor het
opstellen van ministeriële regelingen.  
 
Voor burgers en ondernemers zijn de regels voor ruimte, milieu en voor
wonen van het ministerie van VROM niet altijd eenvoudig en helder.
Daarom wil het kabinet minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere
regels. Op dit moment telt het ministerie van VROM zo.n 450
verschillende ministeriële regelingen. Deze operatie heeft opgeleverd
dat het aantal regelingen met een derde is teruggebracht. VROM wil
naast deze ministeriële regelingen de komende vier jaar ook het aantal
wetten en algemene maatregelen van bestuur verder reduceren en
verbeteren.   

Bron: Ministerie VROM