Minister Donner heeft kennis genomen van de berichtgeving in het
NRC-Handelsblad over de mogelijke verblijfplaatsen van personen die
momenteel worden beveiligd. De minister heeft begrip voor de moeilijke
situatie waarin personen verkeren die permanent worden beveiligd.
Dagelijks zijn velen actief om de betrokken personen zoveel mogelijk
normale bewegingsruimte te verschaffen.

Donner is evenwel van mening dat in alle gevallen terughoudendheid past
bij het doen van mededelingen over aspecten van persoonsbeveiliging.
Hij betreurt het om die reden dat mevrouw Hirsi Ali in het NRC van
vandaag gegevens verstrekt die mogelijk een relatie hebben met de
veiligheid van haar en andere personen.

Bron: Ministerie van Justitie