Op maandag 24 januari 2005 legt minister Donner van Justitie de eerste
steen voor een nieuw detentieconcept voor kortverblijvenden in
Lelystad. Met deze proef wordt de uitvoering van korte
vrijheidsstraffen anders vormgegeven. In Lelystad wordt vanaf medio
2005 gebruikgemaakt van elektronische hulpmiddelen in combinatie met
een nieuwe benadering van gedetineerden.

Naast de bestaande penitentiaire inrichting Lelystad wordt door de
Rijksgebouwendienst, in opdracht van het ministerie van Justitie, een
nieuw complex gebouwd voor 150 gedetineerden met een straf korter dan
vier maanden. Zij zitten hun straf uit in zespersoonscellen. Ook zijn
de cellen en de luchtplaats zo gelegen in het gebouw dat alles vanuit
à©à©n centrale plaats te overzien valt.

In Lelystad wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van een extra
vorm van beveiliging. Iedere gedetineerden draagt een polsbandje dat
registreert waar hij op welk moment is. Door de indeling van de ruimte
en het volgsysteem is er voor dit concept minder personeel nodig.

Het nieuwe concept in Lelystad is bedoeld voor gedetineerden die, na
hun veroordeling, nog een korte straf moeten uitzitten. Deze groep
krijgt geen intensieve en kostbare programma's aangeboden, maar een
functioneel dagprogramma dat past bij de duur van de detentie. Een
basisniveau van voorzieningen is hierbij voldoende.

In het nieuwe detentieconcept in Lelystad wordt op een andere manier
omgegaan met de gedetineerden en hun dagelijkse activiteiten. De
gedetineerde heeft zelf de verantwoordelijkheid om keuzes te maken voor
bepaalde activiteiten en zich aan afspraken te houden. Gewenst gedrag
kan beloond worden met bijvoorbeeld meer telefoontijd of meer
bezoekuren. Gedetineerden die zich niet aan de regels houden moeten
voorzieningen inleveren. Bij aanhoudend ongewenst gedrag kan een
gedetineerde terug worden geplaatst in een basisregime met minder
activiteiten en voorzieningen.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular