Bijzondere opsporingsbevoegdheden als observatie, infiltratie,
pseudo-koop en de telefoontap zijn straks inzetbaar bij aanwijzingen
dat een terroristische aanslag wordt voorbereid. Ook komen er meer
mogelijkheden om informatie in te winnen, personen in bewaring te nemen
en preventief te fouilleren. Minister Donner heeft daarover een
wetsontwerp voor advies naar verschillende instanties gestuurd. De
grote dreiging van terrorisme rechtvaardigt snel en preventief
overheidsoptreden.

De recente gebeurtenissen in Amsterdam en Den Haag hebben duidelijk
gemaakt dat ruimere bevoegdheden nodig zijn om terreur te voorkomen. De
bewindsman kondigde de maatregelen begin september aan.Voor inzet van
bijzondere opsporingsbevoegdheden bij terrorisme is niet langer een
'redelijk' vermoeden van een strafbaar feit nodig; aanwijzingen zijn
voldoende. Daarvan is sprake als feiten en omstandigheden duiden op de
voorbereiding van een terroristische aanslag. Ook dreigingsanalyses van
de AIVD kunnen aanwijzingen opleveren. Het groene licht voor gebruik
van een bijzondere opsporingsbevoegdheid komt van de officier van
justitie. Daarnaast mag de officier van justitie volgens het
wetsvoorstel in bepaalde gebieden personen preventief laten fouilleren,
en voertuigen en voorwerpen laten onderzoeken. Zo kan het nodig zijn
alle voertuigen rond een voetbalstadion of evenemententerrein grondig
te bekijken bij berichten dat explosieven zijn aangevoerd voor een
aanslag. Zo'n omgeving is doorgaans niet voor lange tijd doelwit van
terrorisme. Bij zogeheten veiligheidsrisicogebieden zoals luchthavens,
industriecomplexen, stations en overheidsgebouwen kan dat anders zijn.
Minister Donner wil dat de politie in die veiligheidsrisicogebieden
zonder voorafgaande toestemming van de officier van justitie personen
preventief kan fouilleren, en voertuigen en voorwerpen kan onderzoeken
om een terreurdaad te voorkomen.

Verder komen er meer bevoegdheden om in een verkennend onderzoek
informatie te verzamelen over groepen van personen waarbinnen mogelijk
een aanslag wordt beraamd. De officier van justitie kan namen,
adressen, woonplaatsen, klantnummers en bankrekeningnummers opvragen.
Daarmee kan hij verbanden tussen groepen personen en situaties beter in
kaart brengen. Ook mogen bestanden van private en publieke instellingen
en organisaties met elkaar vergeleken worden om verborgen patronen in
handelingen of gebeurtenissen van personen boven tafel te krijgen. De
officier van justitie mag deze bestanden alleen opvragen met
toestemming van de rechter-commissaris.

Personen kunnen bij een terreurdreiging eerder in bewaring worden
genomen dan nu het geval is. Niet langer zijn bij een verdenking van
een terroristisch misdrijf ernstige bezwaren vereist; een redelijk
vermoeden van schuld is voldoende. Dit is nodig omdat aan het begin van
een onderzoek naar de voorbereiding van een terroristisch misdrijf er
soms slechts een lichte verdenking is, terwijl de overheid ingrijpen
niet kan uitstellen vanwege mogelijk grote aantallen slachtoffers. De
officier van justitie krijgt zo meer tijd om de verdenking steviger te
onderbouwen. Tenslotte wil minister Donner het mogelijk maken dat
volledige inzage van processtukken van een terroristisch misdrijf wordt
uitgesteld, als voortijdige openbaarmaking de voorbereiding van de zaak
tegen een verdachte bemoeilijkt, of schadelijk is voor de voorbereiding
van strafzaken tegen eventuele medeverdachten. De dagvaarding van een
verdachte bij een terroristisch misdrijf kan dan maximaal twee jaar
worden uitgesteld.

Bron: Ministerie van justitie