Minister Donner van Justitie heeft vanmiddag op een internationale bijeenkomst van ministers in Prà¼m (Duitsland) het verdrag betreffende de grensoverschrijdende samenwerking (ook wel Schengen III verdrag) getekend. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie zijn eveneens betrokken geweest bij de totstandkoming van dit verdrag. Het verdrag betekent een nieuwe dimensie voor de Europese samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding, openbare orde en binnenlandse veiligheid.  

Naast Nederland hebben ook Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje en Oostenrijk het verdrag ondertekend. Andere lidstaten van de EU kunnen zich aansluiten. Het verdrag van Prà¼m zal tevens een belangrijke impuls zijn voor het verdere optreden van de Europese Unie.  
 
Het verdrag biedt met name mogelijkheden voor een geïntensiveerde aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Door het verdrag van Prà¼m wordt het bijvoorbeeld mogelijk om ten behoeve van de identificatie en opsporing een individueel DNA profiel rechtstreeks te vergelijken met DNA profielen uit de geautomatiseerde databanken van de overige aangesloten lidstaten. Het geeft zodoende de mogelijkheid om direct te weten te komen of een onbekend spoor dat in de ene lidstaat is aangetroffen een link heeft met een onderzoek in een van de aangesloten landen. Dit wordt ook mogelijk voor voor vingerafdrukken en voertuigregisters.  
 
Voorts is in het verdrag van Prà¼m overeengekomen dat ter voorkoming van strafbare feiten en ter handhaving van de openbare orde en veiligheid aangesloten lidstaten elkaar niet-persoonsgebonden informatie en persoonsgegevens zullen verstrekken. Deze informatie kan zowel spontaan als op verzoek worden verstrekt indien sprake is van grote evenementen met een grensoverschrijdende dimensie. Bovendien is afgesproken dat ter voorkoming van terroristische aanslagen persoonsgegevens tussen de lidstaten kunnen worden uitgewisseld.  
 
Ook zijn er regelingen in het verdrag opgenomen over geplande gezamenlijke optredens van (politie)ambtenaren ter voorkoming van strafbare feiten of ter handhaving van de openbare orde. Het verdrag biedt de mogelijkheid om bevoegdheden te verlenen aan deze buitenlandse (politie)ambtenaren conform het nationale recht van de staat waar de activiteiten plaatsvinden. In specifieke noodsituaties kan ook ongepland grensoverschrijdend door de (politie)ambtenaren worden opgetreden.  
 
bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular