Ruim 200 vmbo-directeuren laten minister Van der Hoeven in een brief weten verheugd te zijn over haar notitie 'Vmbo: het betere werk'. Daarnaast bieden zij hun ondersteuning aan bij de uitwerking ervan. Littooy van het Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam: 'De actiepunten van de minister zijn ons uit het hart gegrepen. Nog vorig jaar schreven we de politiek dat kabinetsmaatregelen het voorkomen van voortijdig schooluitval in de weg staan. Wij misten gewoonweg de ruimte om onze leerlingen voor te bereiden op een goede positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

In 'Vmbo: het betere werk' geeft de minister die (regel)ruimte wel. Bovendien heeft zij ons betrokken bij de totstandkoming ervan.  We vinden wel dat de toegezegde 100 miljoen extra voor het vmbo volstrekt ontoereikend is. De minister moet zich eerder voor het vijfvoudige van dit bedrag hard maken.' 
 
De vmbo-directeuren vinden dat de minister goed naar de sector heeft geluisterd. Bovendien is het vmbo betrokken geweest bij de totstandkoming van 'Vmbo: het betere werk'. De aandachtsgebieden die jongeren goed moeten toerusten voor de arbeidsmarkt en samenleving zijn heel herkenbaar: meer praktijkgericht onderwijs en aandacht voor gedrags- en leerproblemen, vernieuwde onderwijs- en examenprogramma s, betere aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, voldoende en goed opgeleid personeel, en een modern, kleinschalige en veilige onderwijsomgeving.  
 
Dat de minister niet aan het onderwijsstelsel tornt, spreekt de directeuren zeer aan. Een ander stelsel zou tot gevolg hebben dat scholen niet aan innoveren toekomen.   

bron:Centrum Arbeidsverhoudingen