Na vijftien jaar onderhandelen hebben de
VN-landen een internationaal akkoord bereikt over duurzaam
bosbeheer tot 2015. Minister Verburg (LNV) is tevreden over deze
doorbraak tijdens het VN Bossenforum in New York. Het forum
(UNFF-7) vond plaats van 16 tot 27 april 2007. Tijdens het forum
zijn afspraken gemaakt over financiering van duurzaam
bosbeheer.

Zo krijgen landen waar veel ontbossing
plaatsvindt, financiële steun bij het opstarten van projecten
voor duurzaam bosbeheer. Ontbossing komt vooral voor in tropische
gebieden, zoals het Amazonegebied, Indonesië/Maleisië en
delen van Afrika.

Vooral de afspraken over de financiering
van duurzaam bosbeheer uit zowel publieke als private middelen,
waren de afgelopen jaren het struikelblok in de
onderhandelingen.

Onderzoek

Nederland heeft, als voorzitter van het
zesde en zevende VN Bossenforum, onderzoek laten doen naar een
innovatief, mondiaal financieringsmechanisme.

Hierbij wordt, naast de gebruikelijke
publieke gelden, ook gebruikgemaakt van vrijwillige, private en
filantropische geldstromen voor duurzaam bosbeheer.

De Wereldbank heeft dit concept van
verbrede financiering inmiddels overgenomen.

Bossen

Sinds begin jaren negentig wordt jaarlijks
circa 13 miljoen hectare ontbost. De gevolgen hiervan zijn verlies
van soorten, verlies van milieufuncties (zoals opslag van water),
vrijkomen van CO2 in de atmosfeer en verlies aan essentiële
bosproducten voor de armste mensen.

Duurzaam bosbeheer streeft naar een
evenwichtige afweging van economische, ecologische en sociale
aspecten van bossen.

Bron:LNV