Nederland en China gaan samenwerken op het terrein van de preventieve gezondheidszorg. De samenwerking betreft onder meer de uitwisseling van kennis over onderwerpen als hiv/aids, tuberculose en geneesmiddelen.

Minister Hoogervorst (VWS) en zijn Chinese college Gao hebben in Peking de overeenkomst getekend.

De samenwerking is het resultaat van het werkbezoek dat de Chinese premier Wen Jiabao in december 2004 aan Nederland bracht. Tijdens dat bezoek toonde de Chinese premier zich geïnteresseerd in samenwerking tussen Chinese instellingen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De samenwerking is gericht op het voorkomen en beheersen van infectieziekten. Ondanks het verschil in grootte tussen de beide landen, hebben China en Nederland op dit terrein relevante overeenkomsten, zoals een hoge bevolkingsdichtheid gekoppeld aan een intensieve veehouderij.

Bron:VWS