Minister Kamp heeft vandaag, na overleg
met minister van Justitie Hirsch Ballin, het parlement geinformeerd
over de instelling van een onafhankelijke commissie die onderzoek
gaat doen naar de vermeende misstanden bij gesprekken met
gedetineerden in Irak door Nederlandse militairen in 2003.

De commissie, onder leiding van oud-Tweede
Kamerlid voor de SGP dr. J.T. van den Berg, bestaat verder uit
schout-bij-nacht b.d. prof. mr. G.L. Coolen, emeritus hoogleraar
Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam,
luitenant-generaal b.d. C.J.M. de Veer, oud Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht en de heer E.H. Schuyer, fractievoorzitter voor D66 in
de Eerste Kamer.

De minister passeert hiermee de commissie
van toezicht op de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst die
wettelijke bevoegdheden heeft op het gebied van het inzien van
documenten en het horen van betrokkenen onder ede.

bron:MinDef