In 2010 moeten mensen minder zout eten en
moet de voedingsindustrie minder zout toevoegen aan levensmiddelen,
zegt minister Klink. ‘Ik wil ernaar streven dat we aan het
eind van deze regeerperiode duidelijk een vermindering kunnen zien
op het productieniveau en het consumptieniveau.’ Deze ambitie
uitte Klink vandaag tijdens het symposium ‘Opzouten’,
dat door de Consumentenbond was georganiseerd.

De gemiddelde Nederlander krijgt naar
verwachting gemiddeld 9 gram zout binnen per dag. Dat is ruim boven
de 6 gram die de Richtlijn goede voeding van de Gezondheidsraad
voorschrijft. Beperking van de zoutconsumptie kan forse
gezondheidswinst opleveren. Te veel zout zorgt voor een hogere
bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of
hartinfarct.

Daarom wil Klink een beroep doen op de
voedingsindustrie om de hoeveelheid zout geleidelijk te
verminderen. Dat kan in de vorm van een convenant of werkgroep.
‘Uit de afspraken die gemaakt zijn over het verminderen van
transvetzuren, blijkt duidelijk dat bedrijven hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen’, aldus Klink. Een aantal
bedrijven heeft de eerste stappen al gezet voor het verlagen van
het zoutgehalte in hun producten. Ook in de criteria van het
‘Ik Kies Bewust’-logo wordt het zoutgehalte
meegenomen.

Verder heeft de minister het RIVM opdracht
gegeven om te onderzoeken hoeveel zout mensen precies eten. Op
basis daarvan wil Klink een stappenplan maken. Bovendien valt zo te
controleren of de zoutconsumptie daadwerkelijk daalt.

bron:VWS