Minister Bert Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) geeft op Wereldwaterdag, 22 maart
aanstaande, de aftrap van de eerste drie internationale
waterprojecten van de Unie van Waterschappen. De initiatieven in
Nicaragua, Zuid-Afrika en Hongarije richten zich op verbeterd
waterbeheer en extra toegang tot schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen.De projecten worden gefinancierd door een
solidariteitsfonds van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Vanuit
het NWB fonds kunnen Nederlandse waterschappen projecten uitvoeren
op het gebied van water en sanitatie en hun kennis en ervaring aan
andere landen beschikbaar maken.

Het project in Nicaragua voorziet in
verbeterd beheer van het stroomgebied bij de stad Matagalpa, de
realisatie van 80.000 aansluitingen voor drinkwater en sanitatie en
zuivering van afvalwater. In Zuid-Afrika worden bestuurders
opgeleid van plaatselijke waterschappen. En in Hongarije
ondersteunen de Nederlandse waterschappen bij de inrichting van
twee stroomgebieden rond het Balaton meer en het Velence meer.

De initiatieven sluiten nauw aan bij het
ontwikkelingsbeleid van minister Koenders gericht op verbeterd
waterbeheer en een verbeterde toegang tot veilig drinkwater en
sanitaire voorzienin-gen. Verbeterde toegang tot schoon drinkwater
en sanitatie is verder een van de Millennium Ontwikkelingsdoelen
waaraan ook Nederland zich in internationaal verband heeft
gecommitteerd. Met deze initiatieven geeft het NWB uiting aan zijn
betrokkenheid met water en een betere leefomgeving, ook in het
buitenland. Het ministerie is verheugd dat er op die manier steeds
meer middelen beschikbaar komen voor internationale
ontwikkeling.

Op Wereldwaterdag wordt jaarlijks op 22
maart nationaal en internationaal aandacht

gevraagd voor het belang van verstandig
waterbeheer.

bron:Unie van Waterschappen