Klimaatverandering kan volgens minister
Koenders gevolgen hebben voor de veiligheid in de wereld. Bij de
aanpak daarvan spelen niet alleen individuele landen, maar ook de
VN, de Wereldbank en andere instellingen een rol. Minister Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) zei dit tijdens zijn toespraak voor de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad hield
op 17 april een speciale sessie over klimaatverandering.

Koenders: 'We moeten ervoor zorgen dat
landen de risico's van klimaatverandering aankunnen.' Daarbij
spelen volgens hem niet alleen individuele landen, maar ook
VN-organisaties, de Wereldbank en andere instellingen een
belangrijke rol.

Prioriteiten

Minder broeikasgassen uitstoten is volgens
Koenders een belangrijke prioriteit. De impasse bij de
VN-onderhandelingen voor de periode na 2012 noemt hij
'onacceptabel en onverantwoord'.

Een andere prioriteit is het
aanpassingsvermogen van landen aan de gevolgen van
klimaatverandering.

Klimaatverandering maakt het moeilijker en
duurder om de Millenniumdoelen te halen, aldus Koenders. Dit
betekent dat armoede langer blijft bestaan. Dat is volgens hem niet
acceptabel.

Financiering

Koenders vindt dat voor deze prioriteiten
een nieuwe financiering nodig is, gebaseerd op het principe dat de
vervuiler betaalt. Hij stelt voor dat de Wereldbank en de VN actief
onderzoek blijven doen naar innovatieve financiering.

Verder zijn er volgens Koenders
internationale juridische instrumenten nodig. Deskundigen op dit
gebied zouden daarvoor bij elkaar moeten komen. Nederland wil deze
debatten graag faciliteren en bevorderen.

Bron:BZ