Minister Donner van SZW gaat snel de
mogelijkheden onderzoeken of zelfstandig werkende vrouwen een
zwangerschapsregeling kunnen krijgen. Dat heeft hij
donderdagochtend toegezegd aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die
met een delegatie zwangere onderneemsters aan de bewindsman circa
drieduizend handtekeningen overhandigde.

De minister wees op de passage in het
Coalitieakkoord waarin staat dat het nieuwe kabinet de mogelijkheid
van zo'n regeling zal bezien. De vakbondsvoorzitter wees erop dat
er grote ongelijkheid bestaat ten opzichte van mannen. Maar ook ten
opzichte van vrouwelijke werknemers, waarvoor wel een vangnet bij
zwangerschap en bevalling bestaat. "Zelfstandig werkende vrouwen
moeten het zelf maar regelen op de private markt met torenhoge
premies en verzekeraars die wachttijden van wel twee jaar
hanteren", aldus Jongerius.

bron:SZW