Maandag 25 april  de officiële start plaats van de aanleg van de A35 Almelo-Wierden. De minister wordt ontvangen in Goor. Van daaruit maakt zij samen met een vertegenwoordiging van de betrokken overheden een boottocht over het Twentekanaal richting Almelo.  
Het schip vaart langs de plaats waar de toekomstige A35 het Twentekanaal met een brug zal kruisen. Hier geeft Minister Peijs vervolgens het sein voor de officiële start van de werkzaamheden. Zij doet dit samen met vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en de gemeentes Almelo en Wierden. 

Al geruime tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe autosnelweg A35 ten zuiden van Almelo en Wierden. Beide gemeentes krijgen hiermee een betere aansluiting op het hoofdwegennet.  
 
De voltooiing van de autosnelweg in 2008 maakt een einde aan de huidige verkeersproblemen. Files in de regio zorgen nu nog voor grote verkeersoverlast in de vorm van lawaai en vervuiling. Bovendien hebben bewoners te maken met onveilige verkeerssituaties. Met het doortrekken van de bestaande A35 van Almelo richting Wierden verbetert de verkeersveiligheid en wordt de huidige verkeersoverlast in beide steden teruggedrongen. Dit betekent een vergroting van de bereikbaarheid van de hele regio Twente. 
 
Uniek voor dit project is dat het Twentekanaal gelijktijdig met de verlenging van de rijksweg A35 wordt uitgediept en verbreed. Het zand dat hierbij vrijkomt dient direct als ondergrond voor de nieuw aan te leggen A35. Door deze projecten te combineren realiseert Rijkswaterstaat een aanzienlijke kostenbesparing.  
  
bron:VenW