Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om de inhoud van het B-rijexamen aan te passen. Het gaat hier zowel om veranderingen voor het theorie als het praktijkexamen; onderwerpen die ook in de Rijopleiding in Stappen (RIS) aan bod komen. Zo komt er meer aandacht voor zaken als verkeersinzicht, gevaarherkenning (anticiperen), zelfstandig rijden en 'het nieuwe rijden'. 'Het nieuwe rijden' is een energie-efficiënte manier om de rijstijl aan te passen aan de moderne motortechniek.

Het belangrijkste doel van de modernisering van het rij-examen is de verkeersveiligheid bij de bron (het examen) te verbeteren en het aandeel van jonge beginnende automobilisten in de ongevalstatistieken te verlagen. Deze aanpassingen hebben naar verwachting een positief effect op de verkeersveiligheid. Het vernieuwde rijexamen wordt eind 2007 ingevoerd. De wijzigingen worden volledig ingepast in het bestaande theorie- en praktijkexamen en hebben geen kostenstijging voor de examenkandidaten tot gevolg.
De minister heeft haar besluit genomen naar aanleiding van voorstellen van het CBR om het Nederlandse rijexamen nog verder te verbeteren. Het CBR had daarin voorgesteld om verplicht een extra praktijkexamen in te voeren. Dit onderdeel van de CBR-voorstellen wordt niet overgenomen. De invoering van een extra praktijkexamen zou een aanzienlijke stijging van de kosten en meer administratieve lasten met zich mee brengen.
bron:VenW