Minister Plasterk benoemt een interim
bestuur van het Nederlands Fonds voor de Film. Het interim bestuur
zal zorg dragen voor de voorbereiding van de nieuwe organisatie van
het Filmfonds per 1 januari 2008. Het tijdelijke bestuur bestaat
uit Hans van Beers (voorzitter) Inge van der Vlies en Kees
Telkamp.

In een brief van 6 december jl. liet de
vorige minister van cultuur Maria van der Hoeven de Tweede Kamer
weten dat per medio 2007 een nieuw bestuur van het filmfonds zou
worden benoemd. Omdat de organisatievorm van het nieuwe Filmfonds
nog niet af is, wordt nu tot 1 februari 2008 een tijdelijk bestuur
aangesteld.

Het tijdelijke bestuur zal de definitieve
bestuurs- en directiestructuur voorbereiden en is verantwoordelijk
voor de continuïteit van de werkzaamheden van het Filmfonds.
Daaronder valt ondermeer de verdere uitvoering van de nieuwe
filmstimuleringsprogramma - de zogenoemde Suppletieregeling -
waarmee jaarlijks 20 miljoen euro is gemoeid.

Van Beers is directeur van het
Conservatorium in Amsterdam en is ondermeer oud lid van de Raad van
Bestuur van de NOS, oud-directeur van het Stedelijk Museum en de
VPRO. Van der Vlies is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit
van Amsterdam en voormalig lid van de Raad voor Cultuur. Telkamp is
bestuurslid van FINE en hoofd beleid pensioenen bij ABN-AMRO.

bron:OCW