Minister Remkes (BZK) heeft alle 115.000
rijksambtenaren een brief gestuurd met daarin zijn visie op het
CAO-geschil met de vakbonden over de nieuwe CAO Rijk. Hij betreurt
het dat de vakbonden het overleg hebben afgebroken. Dat schrijft de
minister in de brief, waarin hij de rijksambtenaren van zijn
standpunt op de hoogte stelt. De vakbonden hebben een landelijke
actiedag op 13 februari 2007 aangekondigd.

Remkes vindt dat rijksambtenaren het recht
hebben mee te profiteren van de aantrekkende economie, maar de
looneisen van de bonden voor 2007 zijn 'veel te fors'. Die komen
neer op een loonstijging van 5,25% per 1 januari 2007 bij een CAO
met een looptijd van één jaar.

De minister is bereid bij een CAO met een
looptijd van vier jaar circa 10% inkomensontwikkeling af te
spreken. Daarbij is inbegrepen de opbouw van een
eindejaarsuitkering tot een volledige 13e maand en een herziening
van de schalenstructuur, die voor iedereen een positief
inkomenseffect heeft.

Volgens Remkes vormt dit bod 'de basis
voor een aantrekkelijk pakket aan inkomensmaatregelen voor de
komende jaren'.

Bron: BZK