Minister Remkes (BZK) wil een landelijke aanpak van geweld tegen politiemensen. De begeleiding van politiemensen die onder werktijd of privà© te maken krijgen met geweld of agressie, verschilt nu nog per regio. Uit onderzoek blijkt dat politiemensen regelmatig te maken hebben met (ernstige) bedreigingen die hun privà©-situatie raken. De bedreigingen worden geuit door criminelen, door mensen met een psychisch probleem en door mensen die het gevoel hebben onrechtvaardig te zijn behandeld.

 

Politiemensen geven aan dat zij het gevoel hebben niet altijd serieus te worden genomen door leidinggevenden in hun politiekorps. Ook blijkt dat politiekorpsen op heel verschillende manier met bedreigingen omgaan. Daarom heeft Remkes besloten dat er à©à©n landelijke regeling komt voor opvang, begeleiding, veiligheids- en beschermingsmaatregelen en nazorg. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Manifest
Binnenkort wordt in samenwerking met de politievakbonden en de politiekorpsen een manifest opgesteld. Daarin staat dat geweld tegen overheidspersoneel niet wordt getolereerd, dus ook niet tegen de politie. Het manifest zal duidelijk maken waar de grenzen liggen.

Nader onderzoek
Remkes kondigt ook een onderzoek aan naar de vormen van geweld tegen de politie of het dreigen daarmee, de aanleiding, de gevolgen en de afhandeling. In overleg met minister Donner (Justitie) bekijkt hij of de straffen voor geweld tegen de politie, verder omhoog kunnen of dat er meer taakstraffen kunnen worden opgelegd.  Ook wil Remkes de procedures bij geweld tegen ambtenaren tegen het licht houden; uitgangspunten daarbij zijn eenvoud en een duidelijk vervolgingsbeleid.

bron:BZK