Minister Hirsch Ballin van Justitie stemt
in met een experiment met de advocaat bij politieverhoor. Dat heeft
hij de Tweede Kamer in een brief laten weten. Hirsch Ballin geeft
daarmee uitvoering aan de motie-Dittrich, waarin de Tweede Kamer
vroeg om een tijdelijk systeem 'waarin de advocaat tijdig de
mogelijkheid aangeboden krijgt aanwezig te zijn bij het eerste
politieverhoor in zaken waarbij de verdachte wordt beschuldigd van
een levensdelict (onder andere moord en doodslag).'

Volgens de minister moet het experiment in
twee grote arrondissementen worden uitgevoerd. Per jaar zou het dan
gaan om 100 tot 150 zaken. De met het experiment gemoeide kosten
worden momenteel door het ministerie berekend, maar zullen binnen
de begroting worden opgevangen, aldus de bewindsman.

Voor de uitvoering van het experiment is
auditieve registratie van de verhoren een 'noodzakelijke
voorwaarde'. Met de Orde, politie, openbaar ministerie,
rechterlijke macht en Raden voor Rechtsbijstand zal verder worden
overlegd over de uitvoerbaarheid van het experiment. 'Dit zal naar
verwachting leiden tot het opstellen van een of meer protocollen
waarin het optreden van politie en advocaten wordt beschreven en
genormeerd,' aldus Hirsch Ballin, die verwacht de Kamer in april
2007 nader te kunnen informeren over financiële consequenties
en tijdstip waarop met het experiment kan worden begonnen.

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten