Voormalig burgemeester van Nijmegen PvdA
minister Ter Horst (BZK) maakt zich 'grote zorgen' over de
gebrekkige regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing. De
plannen zijn in de meeste regio's op orde, maar sluiten
onvoldoende aan op de praktijk. Dit schrijft minister Ter Horst in
een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageert daarmee op bestuurlijke
rapportages van provincies over de mate waarin regio's zijn
voorbereid op een ramp of crisis.

Knelpunten

De Inspectie Openbare orde en veiligheid
constateert dat het de veiligheidsregio's veel tijd kost om bij
rampen en zware ongevallen uit de startblokken te komen. Er zijn
knelpunten bij melding en alarmering, opschaling, beschikbaarheid
van sleutelfunctionarissen voor leiding en coördinatie,
afstemming binnen de meldkamer en de informatievoorziening. Ook
werken politie, brandweer en ambulance nog steeds niet goed genoeg
samen.

Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio's moeten zich nu
volgens Ter Horst verder ontwikkelen tot slagvaardige,
multidisciplinaire organisaties voor rampenbestrijding en
crisisbeheersing. De Inspectie Openbare orde en veiligheid houdt
waar nodig te voortgang in de gaten, maakt knelpunten zichtbaar en
ondersteunt de veiligheidsregio's met adviezen.

Het Landelijk Beraad Crisisbeheersing
heeft een rapport opgesteld met basisvereisten voor
crisismanagement. Ter Horst beslist binnenkort hoe deze vereisten
worden vastgelegd in wet- en regelgeving.

Oefeningen

Ter Horst vindt dat er vaker en beter moet
worden geoefend. Zij ondersteunt daarbij bijvoorbeeld de invoering
van kwaliteitsnormen en geeft subsidie voor multidisciplinaire
oefeningen.

Bron:BZK