Op uitnodiging van de Surinaamse minister Raghoebarsing van Planning en
Ontwikkelingssamenwerking bezoekt minister Van Ardenne voor
Ontwikkelingssamenwerking van 27 tot en met 31 januari Suriname. Dit
bezoek staat in het teken van de afbouw van de brede
ontwikkelingsrelatie Nederland-Suriname, waarover minister Van Ardenne
zal spreken met de Surinaamse President Venetiaan en met haar collega
minister Raghoebarsing.

 
Op zondag 30 januari zal de Nederlandse minister de bisschopswijding
van mgr. Wim A.J.M. de Bekker tot derde Bisschop van Paramaribo
bijwonen.  
 
Met de beleidsnotitie 'Een rijke relatie - Suriname en Nederland, heden
en toekomst'kiest Nederland voor een ontwikkelingsrelatie met Suriname
die op nieuwe leest wordt geschoeid. Inmiddels is over deze notitie in
Suriname zowel door politici als maatschappelijke organisaties
gesproken. Minister Van Ardenne zal met haar collega Raghoebarsing
spreken over hoe die afbouw verder gestalte te geven.  
Suriname heeft inmiddels concrete plannen gereed voor ontwikkeling van
de landbouw- en de onderwijssector, waarvoor Nederland in het kader van
het bestaande verdrag geld beschikbaar stelt. Beide ministers
verwachten hiervoor vrijdag de overeenkomsten te kunnen tekenen.  
 
Suriname is potentieel een rijk land dat voor zijn ontwikkeling toegang
heeft tot de internationale kapitaalmarkt. Een land ook dat zich niet
langer exclusief zal richten op Nederland als het gaat om handel en
bedrijvigheid, maar ook handelsbetrekkingen aan gaat in de eigen regio.
Nederland wil de handels- en investeringsrelaties met Suriname
stimuleren door de gebruikelijke regelingen voor investeringen van
bedrijven (PSOM en ORET) in ontwikkelingslanden ook van toepassing te
verklaren voor Suriname. Beide ministers zullen voor de PSOM-regeling
een gezamenlijke verklaring tekenen.  

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular