Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Agnes van Ardenne heeft woensdag (24 januari) op Kamp Holland in
Tarin Kowt een zogenoemd PRT-huis geopend. In deze
ontmoetingsruimte kan de Afghaanse bevolking terecht met al haar
vragen. De Nederlandse militairen maken er afspraken met de
stamhoofden in het gebied.

De bewindsvrouw bezocht ook het
belangrijkste ziekenhuis van de provincie. De vrouwenvleugel van
dit hospitaal in Tarin Kowt wordt verbouwd en de beddencapaciteit
verdubbeld met geld van een grote Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie, de Nederlands en Afghaanse overheid en
met steun van de Nederlandse en Australische militairen.

Van Ardenne was op bezoek bij de
Nederlandse troepen in Uruzgan onder meer voor de
commando-overdracht van Task Force Uruzgan aan kolonel Hans van
Grienven. In haar toespraak voor de manschappen zei zij dit jaar
tien miljoen euro uit te trekken voor snel te realiseren projecten
voor zorg, onderwijs en economische ontwikkeling in Uruzgan. Dat is
een verdubbeling van het bedrag dat ze in 2006 beschikbaar
stelde.

bron:MinDef