Minister van der Hoeven heeft woensdag 14
maart 2007 de REACH-Helpdesk geopend. REACH staat voor Registratie,
Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen. Het is
de nieuwe Europese regelgeving voor de omgang met chemische
stoffen.

Door de nieuwe regeling is er meer
informatie voor bedrijven die werken met chemische stoffen.
Hierdoor wordt de veiligheid voor werknemers, consumenten en milieu
vergroot. REACH richt zich op producenten en importeurs van
chemicaliën en alle bedrijven die te maken hebben met stoffen
of preparaten of stoffen in voorwerpen.

Op de website kunnen ondernemers
regelgeving bekijken, een lijst met veelgestelde vragen en
antwoorden bekijken of zelf per e-mail een vraag stellen. Voor
brancheorganisaties en Kamers van Koophandel is er
voorlichtingsmateriaal dat gebruikt kan worden om de achterban te
informeren.

bron:EZ