Tijdens de opening van Kunstfactor, het
sectorinstituut voor de amateurkunst, trad minister Maria van der
Hoeven op 10 januari op als krachtige pleitbezorgster van de
sector. Zij ging voor het eerst in op de aangenomen motie voor een
breed actieplan voor amateurkunst en jeugd. De minister pleit er
voor dat elk kind in Nederland zich ten minste ontwikkelt in
één kunstdiscipline. Ook roept zij op tot het
aanleveren van ideeën voor het actieplan via de elektronische
ideeënbus van Kunstfactor.

Van der Hoeven heeft vertrouwen in
Kunstfactor. Volgens haar is de eerste proeve van

bekwaamheid afgegeven. Het manifest,
'Kunst - goed om te doen', was een gepassioneerd pleidooi voor
amateurkunst en is opgemerkt door leden van de Tweede Kamer. Het
debat over de cultuurbegroting van 16 oktober culmineerde in een
motie waarin werd opgeroepen tot een breed nationaal actieplan ter
stimulering van jeugd en amateurkunst. In haar brief Een brede
basis voor cultuur onderstreept de minister het enorme belang van
de amateurkunst. Hiermee geeft ze een krachtig slotakkoord op de
motie.

Initiatieven van de minister

In de brief en in haar toespraak stelt de
minister voor om - voorafgaand aan nieuw beleid van een nieuw
Kabinet - onderzoek te doen naar de werking van amateurkunst.
Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de bindende werking van kunst
en cultuur voor specifieke groepen mensen, zoals kinderen. Bij de
actieve kunstbeoefening ziet Van der Hoeven een belangrijke rol
voor de Brede Scholen. Binnenkort laat zij onderzoeken hoe de
samenwerking tussen scholen en culturele instellingen in en rond
die Brede School kan worden versterkt. Ook het stimuleren van
combinatiefuncties tussen onderwijs en cultuur vindt de minister
een enorme kans.

Felicitaties vol ambitie

Tijdens de opening van Kunstfactor
feliciteerde Van der Hoeven alle medewerkers met de nieuwe
organisatie. 'Sinds kort heeft Nederland een heel krachtige
ambassadeur die amateurkunst krachtig op de kaart van de
samenleving gaat zetten: Kunstfactor, het gemeenschappelijke
sectorinstituut dat hét gezicht en dé stem van
alle

amateurkunstprofessionals- en beoefenaars
in Nederland gaat vormen!' Naast Maria van der Hoeven spraken
voorzitter Wilbert van Herwijnen en oprichter van het platform
Musicerend Leren Arthur Gieles, de zaal toe.

bron:Kunstfactor