Zeewolde, 17 november 2009 - De Minister van Justitie heeft een gerechtelijke procedure verloren die via Ridder Letselschade te Zeewolde tegen hem was aangespannen. Een cliënt van Ridder was in 2006 in een penitentiaire inrichting werkzaam toen hij tijdens een oefening letsel aan zijn knie opliep. Ofschoon zijn superieuren direct van mening waren dat hier sprake was van een dienstongeval, was het ministerie (als werkgever) een andere mening toegedaan. Men wilde geen aansprakelijkheid erkennen, maar nam daar geen formeel besluit over.

Vervolgens heeft de man de bestuursrechter om een oordeel gevraagd. Die kwam al in 2008 tot de uitspraak, dat het ministerie een inhoudelijk besluit moest nemen. Toen dat uitbleef, moest opnieuw een bestuurlijk kort geding worden aangevraagd, waarin de minister weer werd gemaand een besluit te nemen. Dat gebeurde ook, maar nu werd het ongeval weer niet als dienstongeval aangemerkt en werd de aansprakelijkheid niet erkend.

De man heeft vervolgens weer bezwaar moeten maken tegen dit besluit, waarna er weer een beroep moest worden ingesteld omdat de minister vervolgens weer geen besluit nam. In mei 2009 verklaarde de bestuursrechter het beroep gegrond en bepaalde dat er binnen vier weken een nieuw besluit moest worden genomen. De minister heeft vervolgens het besluit vernietigd, waarna weer een nieuw besluit moest worden genomen.

De bestuursrechter heeft uiteindelijk op 15 oktober 2009 beslist dat de minister opnieuw een besluit moest nemen, luidende dat het ongeval als dienstongeval moet worden aangemerkt, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag. Na nogmaals een onjuist besluit te hebben genomen, werd uiteindelijk op 6 november aansprakelijkheid erkend.

De Minister van Justitie predikt wel dat het met de letselschaderegeling in dit land anders en beter moet, zelf geeft hij het absoluut verkeerde voorbeeld. Nota bene een eigen werknemer van de minister heeft totaal onnodig drie jaar op een schadevergoeding moeten wachten en Ridder Letselschade heeft vele duizenden euro‘˜s moeten uitgeven aan advocaatkosten om de rechtshulp voor de cliënt, zoals beloofd, gratis te houden.

Inmiddels is namens de man een klacht over de handelwijze van het ministerie bij de Nationale Ombudsman ingediend.

Website: http://www.ridder-letselschade.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular