Minister Veerman van LNV blijft tegen de jacht op walvissen ook al zal hij zich bij internationaal overleg behoedzaam opstellen.Zijn houding wordt ingegeven door angst dat landen die voor de jacht op walvissen zich zullen terugtrekken uit het internationaal overleg.Hij stuurde hierover een brief aan de kamer.

'Ik acht het van belang te onderstrepen dat ik tegen de walvisjacht ben. Een te zelfgenoegzame opstelling op dit punt raakt echter wel de kern van het walvisvaartverdrag (regulering walvisvaart) en vergroot de kans dat pro-walvisvaartlanden opstappen uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) en zelf de walvisvaart ter hand zullen nemen zonder internationale controle. Ik vind het van belang deze landen bij de IWC te houden. Zo houd je invloed op het beleid en kun je de schade voor de walvissen tot een minimum beperken. De inbreng van Nederland is daar dan ook op gericht'.
Dit schrijft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de Tweede Kamer over de jaarvergadering van de IWC, die in juni in Zuid-Korea wordt gehouden.

De IWC, opgericht in 1946, heeft als doel de walvisvaart te reguleren. De IWC doet dit onder meer door soorten complete bescherming te bieden, door walvisreservaten aan te wijzen, door vangstquota vast te stellen en door onderzoek te stimuleren en publiceren. Sinds 198 6 is een moratorium op de commerciële walvisvangst van kracht. Reden voor dit moratorium was dat de walvispopulaties sterk in omvang achteruitgingen en er onvoldoende internationaal toezicht was op de omvang van de vangsten. De IWC heeft 55 lidstaten.

Toch vindt er op dit moment nog steeds walvisjacht plaats. Lidstaten hebben de mogelijkheid vergunningen af te geven voor wetenschappelijk onderzoek. Landen als Japan en IJsland maken hier op grote schaal gebruik van en hebben aangekondigd dit verder uit te breiden . Nederland staat zeer kritisch tegenover deze wetenschappelijke walvisvangst en beschouwt het hoofdzakelijk als omzeiling van het huidige moratorium.

De IWC maakt een uitzondering voor bevolkingsgroepen die direct leven van de walvisvaart en voor overleveing hiervan afhankelijk zijn: de autochtone walvisvangst. Op dit moment zijn zeer beperkte quota vastgesteld voor bevolkingsgroepen op Groenland, Siberië, Alaska en St. Vincent and the Grenadines.

Minister Veerman blijft inzetten op het inperken van de wetenschappelijke walvisvangst, het onder controle brengen onder de IWC van vangsten via bindende controleafspraken, verbetering van het dierenwelzijn en het instellen van walvisreservaten in de Zuidelijke Atlantische Oceaan en de Zuidelijke Stille Oceaan. Hervatting van de commerciële walvisvangst is nu niet aan de orde.

bron:LNV